CSR politik 

Hos Hymatik er vi meget bevidste om at drive en ansvarlig forretning både ud fra et økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt perspektiv.

Vi arbejder ud fra De 10 principper i FN´s Global Compact:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejdes-og ansættelsesforhold.
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Ansvarlig forretning

Vores overordnet ansvar er at opretholde og udvikle en god og sund økonomisk forretning med fokus på udvikling og digitalisering. Dette skal gøres på en forsvarlig og ansvarsfuld måde overfor både miljøet og samfundet. 

Vores fokus ligger på at sælge produkter i høj kvalitet, som skaber stor værdi for vores kunder.

Vi tolererer på ingen måde nogen former for korruption og bestikkelse i vores forretning, og det samme gælder for vores leverandører, som aktivt skal undgå at blive medvirkende til korruption.

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Vi sikrer lige og stærke relationer mellem alle medarbejdere og samarbejdspartnere, som er bygget på gensidig respekt og værdighed. Vi giver alle mulighed for at indgå i en relation med os uden nogen form for diskrimination herunder eksempelvis: race, køn, alder, religion, nationalitet eller andre særlige kendetegn.

Vi har fokus på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. For os er det vigtigt at der er en sund balance mellem arbejde og fritid, så alle medarbejdere møder glade og motiveret op på arbejde.  

Vi har nedskrevet skriftlig sikkerhedsmæssig instruktion i forbindelse med vores slangeproduktion. Denne instruktion fremvises for alle nye medarbejdere i produktionen, så de kender proceduren for at producere en slange sikkerhedsmæssigt korrekt. Dette sikrer medarbejderens egen sikkerhed, og produktets sikkerhed overfor kunden.

Miljø og bæredygtighed

Vi arbejder ud fra ét af FN´s 17 verdensmål – Mål 12 for en mere bæredygtig verden.

 FN verdensmål 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.5

”Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug”

Vi arbejder hele tiden på at blive endnu mere bæredygtige i vores forbrug.

Vi bruger genbrugskasser fra vores leverandør, når vi sender varer til vores kunder. Hvis genbrugskasserne ikke er i de ønskede størrelser, køber vi papkasser som er FSC mærket (Forest Stewardship Council). FSC-certificering er en mærkningsordning, der garanterer at det træ, pap og papir, der bruges, stammer fra ansvarligt skovbrug, hvor der er taget hensyn til miljøet og det lokale samfund.

Ud over at genbruge papkasser, så genbruger vi også pap og papir til at pakke varer med, når vi sender det til kunden.

Vi bruger PP tape til at forsegle de papkasser, vi sender ud til vores kunder. PP tape er en stærk og bæredygtigt tape, der er lavet af 100% genbrugsplastik.

Vi gør meget ud af at sortere vores affald, så materialerne kan genanvendes. Fremstilling af eksempelvis plast, pap og papir er forbundet med et stort energi- og råstofforbrug, som vil blive væsentlig mindre ved at genanvende materialerne, fremfor at fremstille nye.

Vi giver vores kunder mulighed for at komme af med deres gamle hydraulikslange. Kunderne kan deponere deres brugte slanger hos os, og vi sørger for at de bliver forsvarligt genbrugt.

Derudover arbejder vi hele tiden på at blive mere og mere digitale, så vi kan blive fri for printet papir i ringbind.

De produkter vi sælger, er af en meget høj kvalitet, som giver produkterne en lang levetid.  Dette er med til at beskytte miljøet, da det reducerer brugen af CO2.

Delmål 12.6

”Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.”

Vi gør meget ud af at spørge vores kunder og leverandører om de arbejder med FN´s 17 verdensmål, for at få startet en dialog, så vi alle kan blive klogere og mere bevidste.

Da vi ikke selv er en produktionsvirksomhed, og derfor ikke selv kan lave miljømæssige forbedringer i forbindelse med produktionen af de produkter vi sælger, stiller vi i stedet krav til vores leverandører.

Parker Hannifin, som er vores største leverandør, udarbejder hvert år en CSR-rapport, hvor de fortæller om deres CSR-tiltag. Her er eksempler på hvad de arbejder med:

 • Fokus på at lave sikre arbejdspladser, hvor der ikke må opstå arbejdsulykker.
 • Parker genanvender i dag mere end 85% af det affald, der bliver genereret fra deres produktion. De arbejder desuden på at reducere volumen af det affald, der bliver sendt til lossepladser.
 • Generelt arbejder Parker hele tiden på at bruge miljøvenlige materialer, implementerer genvindingsinitiativer, optimering af produktionsprocesser og reduktion i forbruget af energi, vand og råmaterialer.
 • Parker arbejder på at forbedre produkternes levetid, som både skaber værdi for kunden, men som også minimere miljøpåvirkningen.
 • Produkters livscyklus bliver analyseret for at kunne forbedre produkterne med fokus på bæredygtige materialer, design af produkter for optimal drift, bruge materialer der kan genbruges/ genanvendes, når de bortskaffes. Alt dette skal gøre det mere effektivt for slutkunder at bruge Parker produkter, da affald og energiforbruget reduceres.
 • På tværs af alle produktionsaktiviteter bestræber Parker sig på at undgå at bruge materialer, der er skadelig for miljøet.
 • Parker samarbejder med leverandører, der er pålidelige og leverer materiale i exceptionel kvalitet.
 • Nylige initiativer hos Parker inkluderer minimering af lufttransport, da det er forbundet med høje omkostninger og et højt miljømæssigt fodaftryk, og som derved med fordel kan undgås ved at bruge mere bæredygtige transportmetoder.
 • Parker arbejder på kun at benytte elektroniske indkøbsordrer, fakturaer og andre leverandørdokumenter for at mindske forbruget af papir.
 • Træpaller bruges i Parkers distributionscentre til opbevaring og transportering af materialer, og har i den forbindelse implementeret et program til at reparere og genbruge beskadigede paller, så de ikke bliver smidt på lossepladsen.